Arbeidstilsynet advarer etter utbrudd av lungesykdom

Publisert

Bedriftshelsebloggen

«Sveisere og andre som eksponeres for metallrøyk på jobb er spesielt utsatt for å rammes av den alvorlige bakterieinfeksjonen pneumokokk, som brøt ut på et verft i Møre og Romsdal i vinter.
Arbeidstilsynet oppfordrer alle verft om å kartlegge og vurdere risiko og gjøre tiltak for å redusere faren for sykdom og smitte.»

Om pneumokokksykdom på arbeidsplasser

 • Vanlig bakterie som finnes i nese- og svelg hos friske personer
 • Kan forårsake milde infeksjoner
 • Kan gi alvorlig sykdom som lungebetennelse, blodforgiftning og hjernehinnebetennelse (www.fhi.no)

Det fremkommer av studier som er gjort gjennom flere tiår, at sveisere og arbeidstakere som er eksponert for metallrøyk er spesielt utsatt.

  sveising 2 blogg

I arbeidsmiljø med dårlig ventilasjon og hvor ansatte jobber tett sammen, øker faren for sykdom og smitte.
I virksomheter innen verftsindustrien, og i bygge- og anleggsnæringen er det nå viktig å være oppmerksom på at slik infeksjonrisiko kan oppstå.
Dette fordi det er i perioder mange arbeidstakere fra ulike virksomheter på samme arbeidsplass.

Hva kan Vita Medica bistå med?

 • Bistå arbeidsgiver med kartlegging og vurdering av risiko for smitte
 • Bistå arbeidsgiver med å igangsette nødvendige risikonedsettende tiltak for å forebygge sykdom
 • Yrkesrettet vaksine

Eksempler på risikoreduserende tiltak

 • God allmenn-ventilasjon
 • Prosess-avsug
 • Forbud mot røyking på arbeidsplassen
 • Forsvarlige arbeidstidsordninger
 • Mulighet for god håndhygiene
 • Personlig verneutstyr
 • Informasjon og opplæring på språk som gjør at alle arbeidstakere forstår

Ta kontakt dersom du lurer på noe, eller har behov for bistand.