Årets Influensavaksine!

Publisert

Bedriftshelsebloggen

Fakta om influensa 

Hver år blir ca 5-10% av befolkningen rammet av influensa. Smerter i kroppen, luftveisplager og feber er vanlige symptomer ved influensa. Influensautbrudd er under nøye overvåking, da det med noen 10 års mellomrom kan forekomme ekstraordinære influensapandemier.

«Hvert år i perioden desember til april rammes befolkningen på den nordlige halvkule av influensaepidemier. Dette kalles sesonginfluensa. To typer av influensavirus, type A og B, er årsak til disse epidemiene. Fra år til år utvikler hvert av influensavirusene nye varianter som gjør vår immunitet mot de gamle variantene utdatert.» (kilde: www.fhi.no)

Dråpe-, luft- og kontaktsmitte 

Når en person hoster, eller nyser, blir dråper som inneholder influensa spredt rundt på overflater i rommet man er i. Derav navnet kontaktsmitte, en liten dose er nok til å bli smittet. Dråpe og luftsmitte skjer når vi puster inn luft som inneholder influensavirus. Normalt tar det 1-4 dager fra man er blitt smittet til symptomene kommer, og man er syk i ca. 7 dager.

«Når man har gjennomgått influensasykdom med én virusstamme, er man vanligvis immun i mange år etterpå mot denne stammen.» (kilde www.fhi.no)

Mange blander sammen influensa og forkjølelse.. men har man hatt influensa en gang, så kaller man aldri forkjølelse influensa igjen.

Smittebegrensende tiltak

 • Nyse/hoste i albuekroken, dette minimerer spredning av luftpartikler
 • Hyppig håndvask/bruk av hånd-desinfeksjon med sprit
 • Vaksine

Risikogrupper som er anbefalt årlig vaksine

 • Gravide
 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere på sykehjem/omsorgsbolig
 • Dersom du har diabetes (både type 1 og 2)
 • Kronisk lungesykdom/leversvikt/nyresvikt
 • Nedsatt immunforsvar
 • Alvorlig fedme (BMI over 40)
 • Helsepersonell
 • Svinerøktere
 • Husstandskontakter

Ta kontakt med oss i Vita Medica, dersom din bedrift ønsker et besøk av oss på arbeidsplassen, eller dere ønsker å komme til oss for vaksinering. post@vitamedica.no