Endringer i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 13-2

Det er kommet tydeligere krav til hvordan bedrifter må bruke bedriftshelsetjenesten og hvordan bedriftshelsetjenesten skal bistå sine kunder.

Publisert

Bedriftshelsebloggen

Fra 01.01.2023 har forskriften til hvordan arbeidsgiver skal bruke BHT, endret seg.
Endringene skjer i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 13-2.

Les mer om endringene her:
Forskrift om endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning – Lovdata

Se hvilke bransjer som har plikt til å knytte til seg en bedriftshelsetjeneste:
§ 13-1. Plikt til å knytte bedriftshelsetjeneste til virksomheten (arbeidstilsynet.no)

Vita Medica Bedriftshelsetjeneste kontakter alle sine kunder i begynnelsen av 2023 for å avtale samarbeidsmøter/handlingsplanmøter og vil i denne forbindelse også informere nærmere om disse endringene.