Hjemmekontor?

Publisert

Bedriftshelsebloggen

Seks råd til arbeidsgivere med ansatte på midlertidig hjemmekontor:

  • Hold kontakt med arbeidstakerne og snakk med dem jevnlig. Spør hva de trenger i arbeidshverdagen.
  • Finn og avtal digitale løsninger som lar arbeidstakerne holde god kontakt med hverandre. Eksempler på digitale kanaler for video er Skype, Teams og FaceTime.
  • Innfør eller bruk både formelle og uformelle digitale møteflater. Ta gjerne kaffen med kollegene digitalt!
  • Sørg for at de har en ergonomisk best mulig arbeidsplass, med for eksempel regulerbar arbeidsstol, god belysning og stor nok og regulerbar dataskjerm. Se sjekkliste for arbeid ved dataskjerm. I de tilfeller den enkelte arbeidsplass kanskje ikke er optimalt tilpasset, kan organisatoriske tiltak være med på å avhjelpe situasjonen. Dette kan for eksempel være variasjon i arbeidsstilling, tiltak for fysisk aktivitet, hyppigere pauser o.l.
  • Oppfordre de ansatte til å ta pauser og til å variere arbeidsstillingen, for eksempel ved å variere bruk av arbeidsbord og stoler.
  • Vurder om fleksibel arbeidstid kan hjelpe på utfordringene med stengte skoler og barnehager.

Forsvarlig arbeidsmiljø – også på hjemmekontoret

Arbeidsmiljøloven gjelder også for midlertidig hjemmekontor som følge av koronaviruset.
– Det er viktig at arbeidsgiver følger opp sine ansatte, også når de jobber hjemmefra. Da kan man sammen finne gode løsninger, slik at kravet til forsvarlig arbeidsmiljø ivaretas samtidig som det tilpasses de mulighetene man har, både fra arbeidsgivers side og hjemme hos den ansatte, sier Vollheim.

– Det er mange som er bekymret over at hverdagen er annerledes, både privat og på jobb. Da er det ekstra viktig at vi ser hverandre og er til stede for hverandre, sier Vollheim. – Det er også viktig å sette grenser for når vi jobber og når vi har fri. Hvis ikke så er det lett at arbeidsdagen og fritiden konstant glir inn i hverandre.