HMS-Kurs i 2021

Publisert

Bedriftshelsebloggen

Lovpålagt HMS-kurs for ledere

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver engasjerer seg i systematisk HMS-arbeid og sykefraværsoppfølging, samt at de tilegner seg dokumenterbar og oppdatert kunnskap på området.

HMS-kurs for ledere er et lovpålagt kurs som gir en opplæring i helse, miljø og sikkerhet i henhold til alle krav i arbeidsmiljøloven. Kurset tar for seg lover og regler som ligger til grunn for et forsvarlig arbeidsmiljø, og er basert på arbeidsmiljøloven §3-5.

Vi tilbyr digitalt HMS Kurs for leder som du kan gjennomføre når og hvor det måtte passe for deg. Kurset tilfredsstiller lovens retningslinjer til innhold og dokumentasjon og avsluttes med en prøve og dokumentasjon på gjennomført HMS kurs.

Pris kr 1590,-

 

HMS-Grunnkurs for verneombud og AMU-medlemmer: 

Arbeidsmiljøloven krever at verneombud, medlemmer av AMU og andre som jobber med HMS i virksomheten må gjennomføre kurs i HMS. Loven referer til 40- timers opplæring, men arbeidsgiver og arbeidstakere kan avtale kortere opplæring dersom risikoforholdene tilsier at det.

HMS-kurs for verne ombud er et lovpålagt kurs som gir en opplæring i helse, miljø og sikkerhet i henhold til alle krav i arbeidsmiljøloven. Kurset tar for seg lover og regler som ligger til grunn for et forsvarlig arbeidsmiljø, og er basert på arbeidsmiljøloven §3-5.

Vi tilbyr digitalt HMS Kurs for verneombud som du kan gjennomføre når og hvor det måtte passe for deg. Kurset tilfredsstiller lovens retningslinjer til innhold og dokumentasjon og avsluttes med en prøve og dokumentasjon på gjennomført HMS kurs.

Pris kr 2990,-

 

For påmelding, eller andre spørsmål vedrørende våre kurs, send e-post til: post@vitamedica.no