Kurs hos Montgomery AS høsten 2019

Publisert

Bedriftshelsebloggen

Kurs i Teamutvikling

Vil du vite mer om hvordan du kan få til et bedre samarbeid og kommunikasjon i team? Lurer du på hvordan du kan påvirke motivasjonen hos teamdeltakerne og deg selv?

Kurset i teamutvikling tar for seg de mest typiske problemstillingene som oppstår i et team eller prosjektgruppe. Her lærer du mer om din egen kommunikasjons-stil og hvordan denne kan utnyttes og videreutvikles, hvordan gi og ta imot tilbakemeldinger og hvordan få til det gode samarbeidet.

Deltagerne blir involvert i diskusjoner og refleksjoner for økt bevissthet om egen rolle. Temaene blir tilpasset gruppens utfordringer og behov. Vi tar utgangspunkt i reelle situasjoner for å bidra til at du kan knytte teoriene direkte opp din egen arbeidshverdag.

Temaer for kurset:

 • Hvordan utvikle effektive team?
 • Hva er motiverende for team og den enkelte deltaker?
 • Hvordan samarbeide og kommunisere godt med hverandre?
 • Hvordan gi gode tilbakemeldinger?
 • Hvordan fylle rollen som prosjektleder eller teamleder på en god måte?

Kurset passer for deg som jobber i team, enten det er i form av å være prosjektleder, prosjektdeltaker, teamleder, teamdeltaker, avdelingsleder eller ansatt. Og alle som er interessert i å lære mer om seg selv i samarbeid med andre er velkommen!

Kursleder Camilla Henning er utdannet psykolog og organisasjonspsykolog og har erfaring fra prosjektarbeid med ansvar for omstillinger, endringsledelse og prosessledelse. Hun gir deg en levende og spennende kursopplevelse ved å dele eksempler og erfaringer fra sine roller som leder, konsulent og psykolog.

Kursholder:  Psykolog Camilla Henning
Kursdato: Fredag 25.oktober, kl. 9 – 12

Pris: Kroner 3400,- per deltaker

Kommunikasjonskurs

VI har alle ulike personligheter og ulike erfaringer som gjør det både gøy og utfordrende å kommunisere med hverandre.

Hvis du jobber i team får du behov for kompetanse om samarbeid, kommunikasjon, motivasjon og konflikthåndtering.

På dette kurset lærer du mer om din egen kommunikasjonsstil og hvordan du utnytter og videreutvikler den. Du lærer også hvordan gi og ta imot tilbakemeldinger, skape tillit og hvordan få til det gode samarbeidet.

Kursholderne, Agnete og Camilla, gir deg en levende og spennende kursopplevelse der de deler sine eksempler og erfaringer fra roller som leder, konsulent og psykolog.

Du som deltaker blir involvert i diskusjoner og refleksjoner for økt bevissthet om egen rolle. Temaene tilpasses deltakernes egne utfordringer og behov. Det blir tatt utgangspunkt i reelle situasjoner for å bidra til at du kan knytte teoriene direkte opp til din egen arbeidshverdag.

Kurset passer for alle som samarbeide med noen på jobben, enten det er som leder eller kollega.

Velkommen til kurs i kommunikasjon!

På kurset lærer du om:

 • Hvordan du kan utvikle egne ferdigheter innen kommunikasjon
 • Hvordan få til godt samarbeid for effektive team
 • Hvordan opprettholde motivasjon og engasjement for seg selv og en gruppe
 • Finne alternative løsninger hvis konflikter oppstår
 • Hva som er din og andres kommunikasjonsstil, og hvordan dette kan utnyttes og videreutvikles?
 • Hvordan bygge opp respekt og tillit til hverandre?

Kursholdere: Psykolog Agnete Halrynjo og psykolog Camilla Henning
Kursdato: mandag 4.november, kl. 9 – 12

Pris: Kroner 3400,- per deltaker

Tidligere kursdeltager om kurset:

«Interessant og morsomt kurs. Tiden gikk altfor fort. Kunne gjerne hatt flere dager om dette temaet.»

Kurs i stressmestring

Sliten hver mandag? Vi kan alle trenge påfyll for å leve godt med et arbeidsliv som noen ganger krever mer enn vi kjenner oss klar for.

Vi lever alle hele liv.  Hvordan du har det hjemme og hvordan du har det på jobben vil gjensidig påvirke hverandre. Hva du tåler handler om totalbelastningen i livet, og blir påvirket av din personlighet, dine erfaringer og hvordan du har det nå.

På dette kurset lærer du om hvordan du kan kjenne igjen og forstå signaler på stress og hvordan du kan hjelpe deg selv, både når du står midt oppi noe vanskelig og forebyggende.

Kursholderne, Agnete og Camilla, gir deg en levende og spennende kursopplevelse der de deler sine eksempler og erfaringer fra roller som leder, konsulent og psykolog.

Velkommen til kurs i stressmestring!

Kursholdere:  Psykolog Agnete Halrynjo og psykolog Camilla Henning
Kursdato: Fredag 10. januar 2020, kl 9 – 12

Pris: Kroner 3400,- per deltaker

 

Vil du vite mer, eller har andre spørsmål, ta kontakt på post@vitamedica.no

For påmelding, trykk her: https://www.montgomery.no/kurs.html