Organisatoriske endringer

Publisert

Bedriftshelsebloggen

En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har sett på hvordan organisasjonsendringer kan påvirke de ansatte.

Organisatoriske endringer er stadig økende i både privat og offentlig sektor. Det er å forvente at en stor andel av norske arbeidstakere vil oppleve slike endringer i løpet av sin karrière.

Men hvordan påvirker dette de ansatte?

Forskningen ved STAMI viser at ansatte i bedrifter som har vært gjennom større organisatoriske endringer oftere rapporterer om symptomer på angst og depresjon. Videre viser forskningen at symptomene inkluderer følelser som håpløshet, engstelse og utmattelse.

Artikkelen sier videre at internasjonale studier har indikert at 2 av 3 større organisasjonsendringer ikke oppnår ønsket resultat, men at det istedenfor ofte knyttes til lavere motivasjon blant ansatte, lavere produktivitet og lønnsomhet.

Planlegger du en organisatorisk endring hos deg så bør du være klar over positive og eventuelt negative konsekvenser.

Ta kontakt med bedriftshelsetjenesten for å få bistand slik at organisasjonsendringer skjer på en god måte og med et positivt resultat.

Les hele artikkelen til STAMI;

https://stami.no/organisatoriske-endringer-psykiske-plager-hos-ansatte/