Basispakken for bedrifter

  • Tilknytning koster 3900 kr per år.
  • Gjeldende tidsramme 12 måneder fra fakturadato.
  • Godkjent lovpålagte bedriftshelsetjeneste.
  • Tilknyttet kompetanse på HMS.

kr

Beskrivelse

  • Tilknytning koster 3900 kr per år.
  • Gjeldende tidsramme 12 måneder fra fakturadato.
  • Godkjent lovpålagt bedriftshelsetjeneste.
  • Tilknyttet kompetanse på HMS.

Avtalen omfatter alle ansatte, heltids- og deltidsansatt. Omfang av kontrakt bestemmes etter antall ansatte hos bedriften. Bedriften plikter å opplyse om endring i antall ansatte.

Basispakken er en avtale med 12 måneder bindingstid, etter dette er det en gjensidig oppsigelsestid på 6 måneder.

Bedriftshelsetjenesten skal være fagkyndige og rådgivende innen forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, men BHT har ikke et selvstendig ansvar for arbeidsmiljøet i virksomhetene. § 13-2 i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning sier noe om hvordan virksomheten skal bruke sin bedriftshelsetjeneste.

Lenke til Arbeidstilsynet