Tilbud!

Farlig verktøy-kurs

Formålet med kurset er å gi kursdeltaker økt kunnskap og bevisstgjøring av sikkerhetstiltak, for å unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Oppbygging
– Betjening
– Brukeregenskaper
– Bruksområder
– Vedlikehold
– Sikker bruk og sikkerhetsregler
– Holdninger og motivasjon
– Lover og forskrifter.

Du mottar kursbevis etter fullført kurs.

711,00 kr Sum: 711,00 kr kr
Kategorier: ,

Beskrivelse

Etter Forskrift om utførelse av arbeid nr. 1357, § 10-2 har arbeidsgiver et krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr.
Vårt digitale kurs har som mål å gi kursdeltager en grunnleggende innføring i sikker bruk av farlig småverktøy som eksempelvis: kappsag, vinkelslipere, boltepistol og spikerpistol. elektriske verktøy etc.