HMS Håndbok

Alle virksomheter plikter å systematisk gjennomføre tiltak for å fremme forbedringsarbeid innen Helse, miljø og sikkerhet. Dette skjer gjennom internkontroll, også kalt HMS-håndbok.

4000kr

Beskrivelse

Alle virksomheter plikter å systematisk gjennomføre tiltak for å fremme forbedringsarbeid innen Helse, miljø og sikkerhet. Dette skjer gjennom internkontroll, også kalt HMS-håndbok.

HMS-håndbok gir deg god kontroll på HMS i din virksomhet og gjør deg til en tryggere leder. Ved å kjøpe denne hos oss,  hjelper vi deg med å sette opp HMS-håndbok skreddersydd for din virksomhet på en enkel måte.

Ved bestilling tar vi automatisk kontakt med deg, for å avtale konkret innhold.