HMS-kurs for ledere – Helse, miljø og sikkerhetsarbeid 3500,00 kr Tillegg 2900,00 kr per ansatt Sum: 6400,00 kr kr
antall
Kategorier: ,

Beskrivelse

En sentral del av det systematisk HMS-arbeidet går ut på kartlegge farer og problemer på arbeidsplassen og på denne bakgrunn vurdere risiko.