HMS-kurs for ledere

Beskrivelse

HMS-kurs for ledere er et lovpålagt kurs som gir en opplæring i helse, miljø og sikkerhet (HMS) i henhold til alle krav i arbeidsmiljøloven. Kurset er basert på arbeidsmiljøloven §3-5.