Tilbud!

Liftkurs – personløfterkurs

I brukerkurset lærer man om sikkert
arbeid i høyden og sikker og korrekt bruk av personløftere. Dette nettkurset gir deg også en
enkel innsikt i personløfternes oppbygning.

Kurset tar videre for seg forskjellene mellom de ulike personløftertypene. Herunder;
teleskoplift, knekkarm-lift, sakselift, bilmontert lift, selvgående lifter, beltegående lifter,
tilhengermonterte lifter og manuelt flyttbare lifter. Nettkurset tar også for seg alle de tre
klasseinndelingene av de ulike liftene. Videre vil du lære om vedlikehold og kontroll av lifter.

Du vil få en innføring i hvordan du kan vurdere sikkerheten ved bruk av lift i ulike arbeidsforhold,
samt et kurs i førstehjelp. Arbeidsgiver må sørge for at alle ansatte som bruker personløftere har
fått dokumentert opplæring. Nettkurset består av bilder, lyd og oppgaver underveis. Det vil være
en avsluttende eksamen som du må bestå for å få godkjent kurset. Ved gjennomført kurs utstedes
kursbevis.
I tillegg til den teoretiske opplæringen, må man dokumentere praktisk opplæring.

1431,00 kr Sum: 1431,00 kr kr
Kategorier: ,

Beskrivelse

Vårt nettbaserte personløfterkurs gir dokumentert opplæring i henhold til arbeidsmiljøloven,
forskrift om utførelse av arbeid og maskinforskriften.