HMS-kurs for Verneombud og AMU medlemmer

Verneombud skal ha tilstrekkelig kunnskap og opplæring til å utføre vervet på en forsvarlig måte.

8500kr

Beskrivelse

Verneombud skal ha tilstrekkelig kunnskap og opplæring til å utføre vervet på en forsvarlig måte. I utgangspunktet skal opplæringen for verneombud være på minst 40 timer, men partene i den enkelte virksomhet kan i de fleste tilfeller avtale kortere opplæringstid dersom forholdene tillater det og risikobildet er begrenset.