Tiltak i arbeidslivet

"For å hindre potensiell smitte med det nye koronaviruset er det viktig at arbeidsgivere gjennomfører en risikovurdering av mulig smittefare. Det er særlig viktig på arbeidsplasser der man er i kontakt med mange mennesker." Arbeidstilsynet

I følge Arbeidstilsynet skal alle arbeidsgivere nå risikovurdere faren for smitte i sin bedrift.

Kanskje har dere allerede gjort en del tiltak? Husk å dokumentere disse i en risikovurdering.

Vi hjelper dere gjerne med både risikovurdering og utarbeidelse av informasjonskriv til både ansatte og kunder.

For å være oppdatert til enhver tid kan dere se følgende lenker: https://www.arbeidstilsynet.no/tema/biologiske-faktorer/coronavirus-tiltak-i-arbeidslivet-mot-smitte/

og https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/