Vaksinasjon

Myndighetene har bestemt at:
”Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne tilbys sikker og effektiv vaksinasjon mot biologiske faktorer de kan bli eksponert for.” 

Yrkes- og arbeidsreise-vaksinering er et arbeidsmiljøtiltak, som betales av arbeidsgiver. All vaksinering er frivillig, men anbefales i de situasjonen der vi ser det som hensiktsmessig og der den ansatte kan være utsatt for smitte.

Arbeidsmiljøloven krever i paragraf 3-1, 3-2 og 4-5 at arbeidsgiver skal kartlegge farer, iverksette tiltak, gjøre arbeidstaker kjent med helsefarer, og sikre mot ulykker og helseskader.

YRKESVAKSINERING – er spesielt viktig for:

 • helsepersonell
 • pleie- og omsorgstjenesten
 • sosial- og miljøarbeidere
 • ansatte ved tannlegekontorer
 • veterinærer
 • tollvesen og asylmottak
 • brannvesen og redningspersonell
 • politi og fengselsvesen
 • renovasjonsarbeidere
 • rengjøringspersonell
 • vei-, vann- og avløpspersonell
 • bygnings- og vedlikeholdsarbeidere
 • landbruksarbeidere

Mest aktuelle vaksiner er:

 1. Kombinert fire-i-én-oppfriskning for “barnevaksinene” mot Stivkrampe, Difteri, Polio og Kikhoste. (Repevax eller Boostrix Polio), fornyes hvert 10 år.
 2. Kombivaksine mot Hepatitt A og B (Twinrix). Tre doser gir som regel livslang beskyttelse. Kan også  gis hver for seg: Havrix/Hepaxal og Engerix-B.
 3. Influensavaksine – settes i november hvert år – beskytter godt mot de tre mest vanlige virus-variantene. Senker de ansattes plager og sykefravær.
 4. Skogflått-encefalitt (TBE = Tick Born Encephalitis) (hjernebetennelse)
  (TicoVac). Nå også  anbefalt for arbeidstakere i Østfold, som ferdes mye i skog og mark i forbindelse med jobben.

REISEVAKSINERING – er spesielt viktig for:

 • kortere arbeidsreiser – spesielt utenfor Nord-/Mellom-Europa og Nord-Amerika
 • lengre arbeidsreiser, langtidsopphold og utstasjonering
 • arbeid på landsbygda – bl.a. bistandsarbeidere og helsepersonell

Mest aktuelle vaksiner er:

 1. De  to første yrkesvaksinene
 2. Andre aktuelle tiltak vurderes individuelt etter reisested, boforhold og reiselengde – det kan være bekyttelse og vaksinasjon mot:
 3. a) Gulfeber (Stamaril)
  b) Meningokokk-sykdom (hjernehinnebetennelse) (Menveo, Nimenrix, NeisVac-C)
  c) Kolera (+ annen diarésykdom) (Dukoral drikkevaksine)
  d) Tyfoidfeber (en febersykdom) (tablett-kapselvaksinen Vivotif )
  e) Japansk encefalitt (hjerne/nerve-betennelse) (Ixiario)
  f) Rabies (hundegalskap) (Rabies Imovax)
  g) Forebygge malaria – med myggmidler og tabletter: Malarone, Lariam eller Tetracyklin-preparater.

En viktig del av all reisevaksinering er generell reiserådgivning. Blant annet å informere om hva som vil forebygge myggstikk, hindre trafikkulykker og orientering om mulig overføring av kjønnssykdommer.

Kontaktskjema