Julebordsesongen er rett rundt hjørnet. Kanskje har nettopp din bedrift planlagt et storslått arrangement, hvor ansatte skal feire med god mat, og god drikke.

Mange opplever uønsket oppmerksomhet fra kollegaer ved slike tilsetninger, og det er ikke alltid like lett å håndtere der og da. Det kan være uønsket seksuell oppmerksomhet, drikkepress, eller en ansatt som ser sitt snitt til å fortelle sjefen hvor skapet skal stå. Derfor er det viktig med klare og tydelige retningslinjer internt i bedriften. Visste du at dårlig oppførsel på julebordet kan føre til oppsigelse?

 

Alle bedrifter bør ha en tydelig holdning og retningslinjer, som er skrevet ned i en policy som alle ansatte kjenner til. «Hvordan vil vi ha det hos oss?» Da er det enklere å håndtere, og følge opp eventuelle ubehagelige situasjoner som kan oppstå.

Eksempelvis vil en statlig bedrift med ca. 800 ansatte sørge for at det alltid er alkoholfrie alternativer på bordene før det blir tilbudt alkohol. De ansatte må selv betale for alkoholen om de ønsker å drikke det. De alkoholfrie alternativene er gratis. Dette er en bevisst handling fra bedriftens side. De har tatt et standpunkt til hvilken rus-policy de ønsker å ha.

Det er mange som tenker på Julebordet som en privat fest, og som ikke tenker over at deres handlinger kan få konsekvenser. Det er viktig å presisere at julebord er et jobbrelatert sosialt arrangement. De ansatte må opptre i henhold til bedriftens krav og forventninger.

I tiden rett før julebordet, kan det være smart av bedriften å vekke liv i intern rus-policy, og minne alle ansatte på hva som gjelder her hos oss. Slik kan man forebygge uønsket atferd og sikre et godt og trygt arbeidsmiljø selv etter festen.

Les mer om rus og rus-policy på AKANs hjemmesider: https://akan.no/