Våre tjenester

Vita Medica bedriftshelsetjeneste er en godkjent bedriftshelsetjeneste. Vi tilbyr og gjennomfører tjenester etter bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven og kapittel 13 i Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning.

Systematisk HMS

Systematisk HMS arbeid innebærer å være i forkant, identifisere risiko…

Risikovurdering og kartlegging

Et av kravene arbeidsmiljøloven og forskrift om systematisk HMS-arbeid (internkontrollforskriften)…

Ergonomi

Ergonomi

Ved utforming av arbeidsplassen skal det tas ergonomiske hensyn i…

Inneklima

Vita Medica Bedriftshelsetjeneste er veldig opptatt av inneklima hos i…

Helseundersøkelse

Målrettede helseundersøkelser

Målrettede helseundersøkelser er selektive helseundersøkelser som tar sikte på å…

Yrkeshygiene

Våre erfarne yrkeshygienikere bistår din bedrift med kartlegging og måling…

Arbeidsmuljøutvalg (AMU)

Alle virksomheter med minst 50 ansatte, har plikt til å…

Handlingsplansmøte

Handlingsplanmøte

Handlingsplanmøte gjennomføres for å danne et bilde over den totale…

Kurs og foredrag

Kurs og foredrag

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 13-2 fastslår at…