5 symptomer på et usunt inneklima

Publisert

Bedriftshelsebloggen

Opplever du ofte at du ikke føler deg helt opplagt gjennom arbeidsdagen?
Eller opplever du ukentlig hodepine eller tørre øyne? Ja, da kan det være på tide å ta en samtale med verneombudet på din arbeidsplass.

5 symptomer på et dårlig inneklima

 • Luftveisplager (astma, eller hyppige luftveisinfeksjoner)
 • Irritasjon i øyne, nese og hals
 • Hodepine
 • Tretthet/konsentrasjonsvansker
 • Hudplager

Referanser: arbeidsmiljøloven: krav til det fysiske arbeidsmiljøet §4-4.

blogg inneklima 3

Nå som våren og sommeren nærmer seg kan det være verdt å merke seg at det finnes noen retningslinjer når det gjelder temperaturer på kontoret.
Det er ikke satt noen faste temperaturgrenser i lov eller forskrift, men arbeidstilsynet anbefaler at temperaturen holdes under 22 grader ved fysisk lett innearbeid.
Temperaturer under 19 grader eller over 26 grader skal unngås.

Hvordan blir vi påvirket når det er for varmt?

 • Luften føles tørr og ufrisk
 • Vi blir lettere trett og uopplagt
 • Evnen til å jobbe effektivt og riktig blir nedsatt

Hvordan blir vi påvirket når det er for kaldt?

 • Nedsatt tempo, presisjon og fingerferdighet
 • Det kan oppstå muskelstivhet og reumatiske plager forsterkes
 • Enkelte kan bli mer utsatt for infeksjoner

Visste du at det er arbeidsgivers plikt å planlegge og legge til rette for forventede temperaturvariasjoner gjennom året?

Referanse: arbeidsmiljøloven: krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid §3-1.

Dersom dette oppleves som et problem på din arbeidsplass, bør du ta kontakt med verneombudet eller bedriftshelsetjenesten for videre bistand.