Godt inneklima bidrar til økt effektivitet på arbeidsplassen

Publisert

Bedriftshelsebloggen
Godt inneklima

 Termisk miljø

Og ja, det er temperatur og slikt, og det er bestående av 5 inneklimafaktorer. Vi kan starte med den de fleste kjenner til, nemlig – Termisk miljø. Termisk miljø forteller oss temperaturen på arbeidsplassen. Dette dømmes gjennom 4 elementer, lufttemperaturen på arbeidsplassen, strålingstemperaturen utstyr (PC, elektriske komponenter etc), luftfuktighet, og bekledning og aktivitetsnivå blant de ansatte også kjent som operativ temperatur.

Atmosfæriske miljø

Videre har vi det Atmosfæriske miljø. Dette forteller oss om luftkvaliteten og de termiske omgivelsene på arbeidsplassen. Luktstoffer, damper, avgassinger fra bygningsmaterialer kan bidra til et dårlig atmosfærisk miljø. Mangel på riktig ventilasjon betyr at luft utskifting på arbeidsplassen ikke er i tråd med byggets type og byggets innhold.

Akustiske miljø

Inneklimafaktor nr. 3 er det Akustiske miljø. Akustikk sier seg selv, og handler om lydmiljøet. Dette er alt fra støy fra utstyr på arbeidsplassen, støy fra kollegaer gjenklang fra byggematerialer.

Aktiniske miljø

Det Aktiniske miljø baserer seg på stråling i arbeidsplassen. Belysning er den vanligste typen man tenker på når det kommer til det aktiniske miljøet. Her vil for lite, for mye, for kald eller for varm belysning ha en påvirkning av arbeidsplassen. Man har også i verste fall stråling som i typen av radioaktiv stråling som kan gi ansatte påkjenninger over tid om ikke riktig tiltak er gjort.

Til sist har vi det mekaniske miljøet. Dette forteller oss om utstyr i våre nære omgivelser på arbeidsplassen. Er det for lave stoler, er det for høye kontorpulter? Utstyr på arbeidsplassen vil kunne gi vår kropp en belastning og slitasje over tid om utstyret ikke er satt opp i forhold til virksomhet.

 

Temperatur og slikt, tar for seg en rekke elementer som har en stor betydning for et godt inneklima på arbeidsplassen. En arbeidsplass vil alltid ha forskjellige sammensetninger som bestemmes ut i fra lokaler, virksomhet, krav og personer. Det er viktig å tilpasse inneklima til hvert eneste arbeidsplass, og noen små justeringer i noen av de nevnte miljøene kan fort være utslagsgivende for et godt inneklima!

 

Kontakt oss i Vita Medica Bedriftshelsetjeneste så kan vi hjelpe deg med å legge til rette for et godt inneklima!

[gravityform id=»1″ title=»true» description=»true»]