Medarbeidertilfredshetsundersøkelse (MTM)

Publisert

Bedriftshelsebloggen

Hvorfor gjennomføre undersøkelsen:
Vet du hvordan dine ansatte egentlig har det på jobb? Arbeidsgiver plikter å sørge for fullt forsvarlig arbeidsmiljø til enhver tid (AML §4-1). I Arbeidsmiljøloven stilles det blant annet krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling (AML §4-2). Dette er ikke alltid like enkelt å etterfølge i praksis, men ved å gjennomføre en årlig anonym spørreundersøkelse kan man enkelt ta pulsen i virksomheten.

Mange arbeidsgivere vi samarbeider med, sier de snakker med sine ansatte hver dag, og at de løser eventuelle konflikter fortløpende. Og det er jo veldig bra, men det er ikke alltid at «alle» greier å gi uttrykk for hva de føler/mener i slike settinger. De som har begynt med MTM har vært svært fornøyde, og de har fått belyst noen utfordringer de ikke var klar over at de hadde. Samtidig har det dukket opp hyggelige overraskelser som at ting ledelsen har trodd har vært et problem, faktisk ikke er det. En MTM skaper grunnlag for gode diskusjoner i bedriften. Når arbeidsgiver og arbeidstakere sammen velger ut bevaringsområder og forbedringsområder har det skapt engasjement og eierskap blant de ansatte.

Det viktigste med å gjennomføre en MTM er å «ta pulsen på organisasjonen på en slik måte at alle får gi tilbakemeldinger på viktige områder, si sin mening og dermed bidra til å prioritere forbedringstiltak». (Kilde: Ledernytt)

Hvordan gjennomføre undersøkelsen:
Vi i bedriftshelsetjenesten har god erfaring med å bruke dette som et verktøy i det systematiske HMS-arbeidet. Det eneste vi trenger fra din bedrift er en e-post liste. Spørreundersøkelsen er anonym, og tar ca. 5-7 minutter å besvare. Verktøyet Vita Medica benytter kan brukes ned til 4 ansatte, og vil fortsatt sikre full anonymitet. Er det enkelte aspekter bedriften ønsker å belyse kan spørsmålene tilpasses/endres etter behov.  Vita Medica utarbeider en rapport i etterkant av undersøkelsen.

Pris på undersøkelsen:
Vita Medica har verktøyet på plass, og ønsker å tilby våre kunder som ønsker å prøve dette nå til en godt rabattert pris. Total kostnad for din bedrift vil være 2990kr ved første gangs gjennomføring.

«Som et hvilket som helst verktøy kan medarbeiderundersøkelsen både brukes og misbrukes. Når de brukes godt, kan de være en skattekiste, både for virksomheten og medarbeiderne» – Christina Høyer Glahn, HR Norge.

 

Ta kontakt med oss på post@vitamedica.no eller ring 90784710 hvis dette kan være interessant for din bedrift.