Basispakken for bedrifter med 1-4 ansatte

  • Tilknytning koster 3990 kr per år
  • Inkluderer Godkjent lovpålagt bedriftshelsetjeneste
  • Inkluderer tilknyttet kompetanse på HMS
  • Inkluderer Handlingsplan over det bedriftshelsetjenesten skal bistå med
  • Inkluderer Årsrapport for utførte HMS-tiltak fra bedriftshelsetjenesten

3990kr

Beskrivelse

  • Tilknytning koster 3990 kr per år
  • Inkluderer Godkjent lovpålagt bedriftshelsetjeneste
  • Inkluderer tilknyttet kompetanse på HMS
  • Inkluderer Handlingsplan over det bedriftshelsetjenesten skal bistå med
  • Inkluderer Årsrapport for utførte HMS-tiltak fra bedriftshelsetjenesten

Avtalen omfatter alle ansatte, heltids- og deltidsansatt. Omfang av kontrakt bestemmes etter antall ansatte hos bedriften. Bedriften plikter å opplyse om endring i antall ansatte.

Basispakken er en avtale med 12 måneder bindingstid, etter dette er det en gjensidig oppsigelsestid på 6 måneder.

Vita Medica Bedriftshelsetjeneste tilbyr og gjennomfører tjenester etter bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven og kapittel 13 i Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning.

Lenke til Arbeidstilsynet