Basispakken for bedrifter med 5-10 ansatte

  • Tilknytning koster 5990 kr per år.
  • Gjeldende tidsramme 12 måneder fra fakturadato.
  • Godkjente lovpålagte bedriftshelsetjeneste.
  • Utarbeidelse av handlingsplan for bedriftshelsetjenestens bistand.
  • Årsrapport for utførte
5990,00 kr Sum: 5990,00 kr kr
Kategori:

Beskrivelse

  • Tilknytning koster 5990 kr per år.
  • Gjeldende tidsramme 12 måneder fra fakturadato.
  • Godkjente lovpålagte bedriftshelsetjeneste.
  • Utarbeidelse av handlingsplan for bedriftshelsetjenestens bistand.
  • Årsrapport for utførte HMS-tiltak.

Avtalen omfatter alle ansatte, heltids- og deltidsansatt. Omfang av kontrakt bestemmes etter antall ansatte hos bedriften. Bedriften plikter å opplyse om endring i antall ansatte.

Basispakken er en avtale med 12 måneder bindingstid, etter dette er det en gjensidig oppsigelsestid på 6 måneder.

Bedriftshelsetjenesten skal være fagkyndige og rådgivende innen forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, men BHT har ikke et selvstendig ansvar for arbeidsmiljøet i virksomhetene. § 13-2 i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning sier noe om hvordan virksomheten skal bruke sin bedriftshelsetjeneste.

Lenke til Arbeidstilsynet