Kurs og foredrag

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 13-2 fastslår at bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver med informasjon og opplæring om relevant helse-, miljø-, og sikkerhetsrisiko og aktuelle tiltak. Vita Medica Bedriftshelsetjeneste gjennomfører undervisning/kurs av ulik art ute i bedrift, og i egne lokaler.

Vita Medica Bedriftshelsetjeneste i Oslo har et bredt utvalg av åpne og bedriftsinterne kurs innen tradisjonell HMS, ledelse, helse og livsstil og arbeidsmiljø. Kursene rettet mot ledere, verneombud, HR-medarbeidere, AMU-representanter og ansatte.

Kursene tar sikte på å øke medarbeidernes kvalifikasjoner innen Helse, Miljø og Sikkerhet. De gir omfattende kunnskap om temaer som kan bidra til å øke trivsel, effektivitet og lønnsomhet.

Våre kurs ledes av erfarne kursholdere med bred erfaring fra arbeidsområdene sine.

Kontaktskjema