Arbeidsmuljøutvalg (AMU)

Alle virksomheter med minst 50 ansatte, har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Hvis en av partene krever det skal også virksomheter med mellom 20 og 50 ansatte ha AMU. Arbeidstilsynet kan også bestemme at det skal være AMU i en virksomhet.

Vita Medica Bedriftshelsetjeneste kan om ønskelig delta som rådgiver og som sparringspartner i AMU møter. Fordelen med å ha med en ekstern partner er objektivitet og da også erfaringer fra tilsvarende situasjoner i tilsvarende virksomheter. Vi kan også delta i virksomhetens eventuelle AKAN arbeid (rusproblematikk på arbeidsplassen) og gi opplæring innen de ulike arbeidsmiljø forholdene i virksomheten.

Kontaktskjema