Handlingsplanmøte

Handlingsplanmøte gjennomføres for å danne et bilde over den totale leveransen som skal gjøres og samtidig avdekke hva som må vurderes av tiltak. Dette gjennomføres av HMS rådgiver.

Her vil vi gå systematisk gjennom de tiltak som er lovpålagte og kartlegge hvilket behov den enkelte bedrift har for sine ansatte. Handlingsplanmøte danner også grunnlag for hvilket samarbeide Vita Medica Bedriftshelsetjeneste skal ha til din bedrift.

Kundens oppgave er her å være tilgjengelig for handlingsplansmøte på avtalt tidspunkt.

Kontaktskjema